20. 10. 2019  5:31 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Identifikačné číslo: 60471
Univerzitný e-mail: katarina.kristianova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Manažment sídelnej zelene
Autor: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Pracovisko: Ústav krajinnej a záhradnej architektúry (FA)
Vedúci práce: doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Manažment sídelnej zelene
Abstrakt:Dizertačná práca "Manažment sídelnej zelene" sa zaoberá spôsobmi manažmentu sídelnej zelene, definuje teoretické východiská manažmentu sídelnej zelene, hierarchizuje jednotlivé úrovne manažmentu zelene. Sústreďuje sa hlavne na špecifickú oblasť strategického manažmentu zelene a na nástroje ktoré uplatňuje. V práci sú prezentované doterajšie poznatky o manažmente sídelnej zelene, vychádzajúce z prác slovenských i zahraničných autorov a praxe, ktoré sú konfrontované s výsledkami vlastného výskumu, zameraného na prieskum manažmentu sídelnej zelene vo vybranom modelovom príklade sídla na Slovensku, v Bratislave.
Kľúčové slová:manažment, sídelná zeleň, Bratislava

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene