7. 12. 2019  0:07 Ambróz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Rodný, PhD.
Identifikačné číslo: 60480
Univerzitný e-mail: qrodny [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
1.Diagnostika vodného režimu pôd: Dizertačná práca
Rodný, Marek -- Štekauerová, Vlasta
Diagnostika vodného režimu pôd: Dizertačná práca. Dizertačná práca. Bratislava : SvF STU, 2012. 146 s.
záverečná práca2012Podrobnosti
2.Možnosti umelých neurónových sietí pri modelovaní dynamiky zásob vody v pôde lužného lesa
Rodný, Marek -- Nagy, Viliam -- Štekauerová, Vlasta
Možnosti umelých neurónových sietí pri modelovaní dynamiky zásob vody v pôde lužného lesa. Acta hydrologica Slovaca, s. 328--337. ISSN 2644-4690.
články v časopisoch2010Podrobnosti
3.Odhad bodov vlhkostnej retenčnej krivky využitím množín umelých neurónových sietí
Rodný, Marek
Odhad bodov vlhkostnej retenčnej krivky využitím množín umelých neurónových sietí. In Mimoprodukčné funkcie pôdy a krajiny na územiach ovplyvňovaných antropogénnou činnosťou: Zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou.Michalovce,3.-4.9.2009. Michalovce : Výskumný ústav agroekológie v Michalovciach, 2009, s. 182--191. ISBN 978-80-89417-09-4.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2009Podrobnosti
4.Prognosis of soil drought
Šútor, Július -- Rodný, Marek
Prognosis of soil drought. In VIII. ALPS-ADRIA Scientific Workshop: Neum,Bosnia-Hercegovina,27.4.-2.5.2009. s. 395--398.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2009Podrobnosti
5.Vplyv štruktúry poľnohospodárskeho porastu na výšku povrchového odtoku v rámci povodia
Šurda, Peter -- Kaletová, Tatiana -- Rodný, Marek
Vplyv štruktúry poľnohospodárskeho porastu na výšku povrchového odtoku v rámci povodia. Acta hydrologica Slovaca, s. 30--36. ISSN 2644-4690.
články v časopisoch2013Podrobnosti
6.Využitelnosť údajov komplexného prieskumu pôd pri diagnostike vodného režimu pôdy
Kaletová, Tatiana -- Rodný, Marek -- Štekauerová, Vlasta -- Jurík, Ľuboš -- Igaz, Dušan
Využitelnosť údajov komplexného prieskumu pôd pri diagnostike vodného režimu pôdy. Acta hydrologica Slovaca, s. 28--37.
články v časopisoch2012Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.