12. 12. 2019  15:07 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Marek Rodný, PhD.
Identifikačné číslo: 60480
Univerzitný e-mail: qrodny [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Diagnostika vodného režimu pôd
Autor: Ing. Marek Rodný, PhD.
Pracovisko: Stavebná fakulta
Vedúci práce: RNDr. Vlasta Štekauerová, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Milan Čistý, PhD.
Oponent 2:RNDr. Tomáš Orfánus, PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Jaroslav Antal, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Diagnostika vodného režimu pôd
Abstrakt:Exaktná znalosť dynamiky obsahu vody v pôde tvorí základný hydrologický aspekt poľnohospodárstva, protipovodňovej ochrany ako aj mnohých ďalších odvetví a je neodmysliteľnou súčasťou komplexného spektra informácií potrebných pre integrovaný manažment povodia. Časovo a finančne obmedzené možnosti realizácie terénneho monitoringu obsahu vody v pôde vedú k vytváraniu časových radov, ktorých obsah je často dopĺňaný pomocou matematického modelovania. Veľmi výrazným, a často podceňovaným špecifikom simulácie vodného režimu pôdy pomocou deterministického matematického modelu je stanovenie reprezentatívnych fyzikálnych charakteristík modelovaného systému PRAT (pôda-rastlina--atmosféra). Možnosti a obmedzenia metód umelej inteligencie (globálnych optimalizačných algoritmov a umelých neurónových sietí) v úlohách diagnostiky vodného režimu pôdy sú zatiaľ nedostatočne analyzované. V dizertačnej práci sa podarilo preukázať potenciál umelých neurónových sietí pri modelovaní dynamiky zásob vody v pôde. Hĺbková analýza údajov umožňuje z ľahko dostupných údajov (zrážkových úhrnov a teplôt vzduchu) "vyťažiť" aj informácie o dynamike zásob vody v pôde. Výsledky práce poukazujú na fakt, že doplnenie indexu efektívnych zrážok o index efektívnych teplôt nedokázalo v plnej miere substituovať informačné spektrum charakteristík determinujúcich proces evapotranspirácie (rýchlosť vetra, trvanie slnečného svitu a vlhkosť vzduchu), no aj napriek tomu ostáva tento alternatívny spôsob kvantifikácie zásob vody zaujímavý, najmä pre jednoduchosť jeho aplikácie a nenáročnosť na vstupné charakteristiky. Následne bol v dizertačnej práci vyhodnotený potenciál globálnych optimalizačných algoritmov pri inverznom modelovaní dynamiky zásob vody v pôde. Tvar optimalizovaných vlhkostných retenčných čiar a funkcií nenasýtenej hydraulickej vodivosti pôdy odpovedal tvaru originálnych charakteristík najmä v intervale vlhkostného potenciálu 10-1 až 10-4 cm. Ako je z výsledkov práce zrejmé, inverzná optimalizácia obsahovo nedokonalých súborov údajov vyústila v identifikáciu "neunikátnych" hydrofyzikálnych parametrov, ktoré síce umožňujú takmer dokonalú reprodukciu dynamiky vlhkosti pôdy, no ich aplikácia pre pokročilejšie hydrologické analýzy ostáva otázna. Nejedinečnosť riešenia optimalizačného problému je determinovaná obmedzenou kvantitou a kvalitou vstupných údajov.
Kľúčové slová:umelé neurónové siete, optimalizácia, vodný režim pôdy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene