22. 10. 2020  17:55 Sergej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Mgr. Mário Šereš, PhD.
Identifikační číslo: 60528
Univerzitní e-mail: qseres [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty
     
Absolvent     Výuka          Publikace
     
Vedené práce
     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
Závěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Žaneta Boleková
Sledovanie rozdielov v expresii endoplazmatických proteínov medzi tapsigargín rezistentnými a senzitívnymi bunkami leukemickej línie L1210
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
2.
Závěrečná práce je rozpracována
DisP
Autor: Ing. Ľuboš Janotka
Vplyv hypometylačných látok na rozvoj rezistencie pri hematoonkologických ochoreniach
květen 2022
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ivana Koniarová
Sledovanie vplyvu UV ožiarenia na bunkové procesy leukemickej línie L1210
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce je rozpracovánaDisP
Autor: Ing. Tomáš Kyca
Sledovanie povrchových šaperónov na bunkovej línii L1210 po ovplyvnení látkami indukujúcimi stres
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tomáš Kyca
Vplyv tunikamycínu na maturáciu P-gp a význam na reguláciu endoplazmatického retikula.
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Michaela Sopúchová
Sledovanie vplyvu bortezomibu  na leukemické bunky L1210
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DP
Diplomová práce
DisPDisertační práce
HabP
Habilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována