31. 10. 2020  18:20 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Mário Šereš, PhD.
Identifikačné číslo: 60528
Univerzitný e-mail: qseres [at] stuba.sk
 

          Výučba     Záverečná práca          Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTyp
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Žaneta Boleková
Sledovanie rozdielov v expresii endoplazmatických proteínov medzi tapsigargín rezistentnými a senzitívnymi bunkami leukemickej línie L1210
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Ľuboš Janotka
Vplyv hypometylačných látok na rozvoj rezistencie pri hematoonkologických ochoreniach
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Koniarová
Sledovanie vplyvu UV ožiarenia na bunkové procesy leukemickej línie L1210
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Tomáš Kyca
Sledovanie povrchových šaperónov na bunkovej línii L1210 po ovplyvnení látkami indukujúcimi stres
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Kyca
Vplyv tunikamycínu na maturáciu P-gp a význam na reguláciu endoplazmatického retikula.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Sopúchová
Sledovanie vplyvu bortezomibu  na leukemické bunky L1210
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná