Dec 14, 2019   5:56 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Mário Šereš, PhD.
Identification number: 60528
University e-mail: qseres [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Study of the UV Irradiation Effect on Cellular Processes of the Leukemic Cell Line L1210
Written by (author): Ing. Ivana Koniarová
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Thesis supervisor: Mgr. Mário Šereš, PhD.
Opponent:Mgr. Jana Kubíčková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sledovanie vplyvu UV ožiarenia na bunkové procesy leukemickej línie L1210
Summary:Viacnásobná rezistencia (MDR) je fenomén, v ktorom nádorové bunky, ktoré prešli selekciou voči jednému chemoterapeutickému činidlu, súčasne získajú rezistenciu voči viacerým zdanlivo nesúvisiacim liečivám. Najlepšie študovaný mechanizmus zahŕňa expresiu membránového proteínu, ktorý pôsobí ako energeticky závislá efluxná pumpa, známa ako P-glykoproteín (P-gp), schopná odstraňovať toxické látky z bunky. P-glykoproteín má antiapoptotickú úlohu, ktorá presahuje rezistenciu voči chemoterapeutikám, pretože bunky, ktoré nadmerne exprimujú P-glykoproteín, sú rezistentné voči širokému spektru apoptotických induktorov. Preto sme sa v tejto práci rozhodli sledovať signalizačné dráhy v bunkách, bunkové procesy a smrť buniek exprimujúcich a neexprimujúcich P-gp po UV ožiarení, aby sme zistili, či expresia P-gp ovplyvní prežívanie buniek. Kontrétne sme sa zamerali na vplyv UV ožiarenia germicídnou lampou (CRF/UV 30A – ESCO) na P-gp negatívne (S) a pozitívne (R a T) myšacie leukemické bunky L1210. Za vhodnú dobu ožiarenia sme stanovili 10 minút. Senzitívne S bunky leukemickej línie L1210 boli odolnejšie voči UV ožiareniu ako R a T bunky a to mohlo byť spôsobené práve prítomnosťou p53 proteínu v S bunkách, ktorý chýbal v R a T. Detegovaním apoptotického proteínu Bax a aktívnych kaspáz-3 a -9 v R bunkách, predpokladáme, že zomierali regulovanou smrťou – apoptózou, ktorej aktivácia nebolá závisla od proteínu p53.
Key words:bunkový cyklus, smrť buniek, viaclieková rezistencia, P-glykoproteín, UV ožiarenie, aktivačné dráhy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited