Dec 16, 2019   8:42 a.m. Albína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Mário Šereš, PhD.
Identification number: 60528
University e-mail: qseres [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of the bortezomib effect on leukemia cell line L1210
Written by (author): Ing. Michaela Sopúchová
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Thesis supervisor: Mgr. Mário Šereš, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Elefantová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sledovanie vplyvu bortezomibu  na leukemické bunky L1210
Summary:Tradičná chemoterapeutická liečba leukemických ochorení zlyháva v dôsledku vzniku rezistencie voči širokej škále cytostatík s rôznou štruktúrou a mechanizmom pôsobenia. Tento fenomén sa označuje ako viaclieková rezistencia (Multidrug resistance, MDR). Na rozvoji MDR fenotypu sa podieľajú členovia rodiny ABC transportérov, z ktorých je najštudovanejší P-glykoproteín (P-gp). Expresia P-gp je sprevádzaná okrem rezistencie na substráty aj zmenami v niektorých metabolických a regulačných dráhach. V tejto práci sme sa zamerali na štúdium vplyvu inhibítora proteazómu bortezomibu, na ubiquitináciu proteínov, expresiu vybraných šaperónov a hladinu DNA metyláz v myších leukemických bunkách L1210. P-gp pozitívne bunky vykazujú zníženú citlivosť na induktor stresu ER bortezomib. Rezistentné R a T bunky sa vyznačujú zvýšenou hladinou expresie šaperónov Grp78, Hsp70 a Hsp90α. Detekovali sme rozdiely v expresii DNA metyláz medzi P-gp pozitívnymi a P-gp negatívnymi bunkami. Bortezomib indukoval zníženie hladiny DNA metyláz vo všetkých sublíniách L1210.
Key words:P-glykoproteín, bortezomib, viaclieková rezistencia, stres endoplazmatického retikula, ubiquitinácia, proteazómová degradácia, DNA metylácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited