Oct 30, 2020   0:42 a.m. Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Mário Šereš, PhD.
Identification number: 60528
University e-mail: qseres [at] stuba.sk
 

     
Graduate     Lesson
     
     
Publications
     
     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Type of resultYearDetails
1.Differences in Expression of Endoplasmic Proteins Between Thapsigargin Resistant and Sensitive L1210 Leukemia Cell Line
Boleková, Žaneta -- Šereš, Mário
Sledovanie rozdielov v expresii endoplazmatických proteínov medzi tapsigargín rezistentnými a senzitívnymi bunkami leukemickej línie L1210. Diploma thesis. 2019.
final thesis
2019
Details
2.Effect of tunicamycin on P-gp maturation and the relevance of endoplasmatic reticulum control.
Kyca, Tomáš -- Šereš, Mário
Vplyv tunikamycínu na maturáciu P-gp a význam na reguláciu endoplazmatického retikula. Diploma thesis. 2017.
final thesis
2017Details
3.
Interplay between P-Glycoprotein Expression and Resistance to Endoplasmic Reticulum Stressors
Hano, Milan -- Tomášová, Lenka -- Šereš, Mário -- Pavlíková, Lucia -- Breier, Albert -- Sulová, Zdena
Interplay between P-Glycoprotein Expression and Resistance to Endoplasmic Reticulum Stressors. Molecules, 23. p. 337.
articles in magazines
2018
Details
4.
Screening of Phenanthroquinolizidine Alkaloid Derivatives for Inducing Cell Death of L1210 Leukemia Cells with Negative and Positive P-glycoprotein Expression
Kubíčková, Jana -- Elefantová, Katarína -- Pavlíková, Lucia -- Cagala, Martin -- Šereš, Mário -- Šafař, Peter -- Marchalín, Štefan -- Ďurišová, Kamila -- Boháčová, Viera -- Sulová, Zdena -- Lakatoš, Boris -- Breier, Albert -- Olejníková, Petra
Screening of Phenanthroquinolizidine Alkaloid Derivatives for Inducing Cell Death of L1210 Leukemia Cells with Negative and Positive P-glycoprotein Expression. Molecules, 24. p. 11.
articles in magazines
2019Details
5.
Study of the bortezomib effect on leukemia cell line L1210
Sopúchová, Michaela -- Šereš, Mário
Sledovanie vplyvu bortezomibu  na leukemické bunky L1210. Diploma thesis. 2018.
final thesis
2018
Details
6.The effect of P-glycoprotein expression on expression of the marker of progenitor cells CD33 in AML cell lines
Imrichová, Denisa -- Messingerová, Lucia -- Šereš, Mário -- Kavcová, Helena -- Pavlíková, Lucia -- Guzyová, Martina -- Breier, Albert -- Sulová, Zdena
Vplyv prítomnosti P-glykoproteínu v bunkových líniách AML na expresiu povrchového markera progenitorových buniek CD33. Zborník z XXVIII. Xenobiochemického sympózia Kremnica, 17.-19.6.2015, p. 17.
articles in magazines
2015
Details
7.
The Study of the UV Irradiation Effect on Cellular Processes of the Leukemic Cell Line L1210
Koniarová, Ivana -- Šereš, Mário
Sledovanie vplyvu UV ožiarenia na bunkové procesy leukemickej línie L1210. Diploma thesis. 2018.
final thesis2018Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.