26. 10. 2020  11:09 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Bendík, PhD.
Identifikačné číslo: 6068
Univerzitný e-mail: jozef.bendik [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

     Absolvent     Výučba
     
Záverečná práca     
     
Publikácie     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Búran
Systém aktívneho tienenia zemského magnetického poľa
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominik Hatvany
Vplyv elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení na konštrukciu vedení
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Richard Hoferica
Projektovanie VVN a ZVN káblových vedení
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Richard Hoferica
Využitie hydroenergetického potenciálu malých vodných tokov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Oliver Hromkovič
Analýza monitorovacích systémov vonkajších elektrických vedení pre vývoj napäťového zdroja s napájaním z elektrického poľa
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Oliver Hromkovič
Chránenie prípojníc rozdielovou ochranou v distribučných sieťach
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Janovský
Sieťové výpočty pomocou programu OpenDss
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca nebola úspešne obhájená
BP
Autor: Miroslav Kubuš
Smart Cities - Systém identifikácie parkovacích miest pre motorové vozidlá v urbanizovaných oblastiach
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Kuruc
Vplyv izolátorov na horizontálne namáhanie a veľkosť maximálneho priehybu vodičov vonkajších elektrických vedení
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná