26. 10. 2020  1:29 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Bendík, PhD.
Identifikačné číslo: 6068
Univerzitný e-mail: jozef.bendik [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty
     
Absolvent     
     
Záverečná práca
     
Projekty     Publikácie
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Búran
Systém aktívneho tienenia zemského magnetického poľa
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominik Hatvany
Vplyv elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení na konštrukciu vedení
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Richard Hoferica
Projektovanie VVN a ZVN káblových vedení
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Richard Hoferica
Využitie hydroenergetického potenciálu malých vodných tokov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Oliver Hromkovič
Analýza monitorovacích systémov vonkajších elektrických vedení pre vývoj napäťového zdroja s napájaním z elektrického poľa
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Oliver Hromkovič
Chránenie prípojníc rozdielovou ochranou v distribučných sieťach
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jaroslav Janovský
Sieťové výpočty pomocou programu OpenDss
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
BPAutor: Miroslav Kubuš
Smart Cities - Systém identifikácie parkovacích miest pre motorové vozidlá v urbanizovaných oblastiach
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Kuruc
Vplyv izolátorov na horizontálne namáhanie a veľkosť maximálneho priehybu vodičov vonkajších elektrických vedení
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná