5. 4. 2020  5:52 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Bendík, PhD.
Identifikačné číslo: 6068
Univerzitný e-mail: jozef.bendik [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení na konštrukciu vedení
Autor: Bc. Dominik Hatvany
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Jozef Bendík, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Skurčák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení na konštrukciu vedení
Abstrakt:V tejto bakalárskej práci je zhrnutý opis polí, problematika elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení. Práca sa ďalej zaoberá možnými negatívnymi vplyvmi na obyvateľstvo a na okolité predmety. V poslednej časti sú rozobraté vplyvy elektromagnetických polí na samotnú konštrukciu stožiara a možné riešenia na redukciu týchto polí. Cieľom bakalárskej práce je ukázať na negatívne vplyvy elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení a dôsledky vyplývajúce z konštrukcie stožiarov a poukázať na možné riešenia redukcie týchto polí.
Kľúčové slová:elektromagnetické pole, intenzita elektrického poľa, magnetická indukcia, vonkajšie elektrické vedenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene