Oct 23, 2020   2:17 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Bendík, PhD.
Identification number: 6068
University e-mail: jozef.bendik [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson
     
     
Projects
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Analysis of overhead power line monitoring systems for the development of a power supply that harvests energy from electric field
Written by (author):
Department: Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza monitorovacích systémov vonkajších elektrických vedení pre vývoj napäťového zdroja s napájaním z elektrického poľa
Summary:
Predmetom záujmu tejto bakalárskej práce je poskytnúť bližší pohľad na vzájomne poprepájaný komplexný systém - elektrizačnú sústavu, so zameraním na monitoring elektrických i neelektrických parametrov jej vonkajších vedení. Súčasťou tohto pohľadu je priblíženie v súčasnosti u nás používaných druhov, metód a možností takéhoto monitorovania i novo prichádzajúcich metód, zavádzaných predovšetkým v zahraničí pre zefektívnenie využívania prenosových vedení, a tak ich transformáciu na „inteligentne“ riadené siete. V práci sú opísané prístroje a zariadenia využívané pre konkrétne druhy meraní v elektrických staniciach, ako i zariadenia slúžiace na monitoring liniek priamo na ich vodičoch. Práca sa zameriava taktiež na možnosti napájania monitorovacích systémov umiestnených priamo na vodiči vonkajšieho vedenia, využitím metód zberu energie z elektromagnetického poľa v jeho okolí. Opisom práca zahŕňa dva takéto použiteľné spôsoby, kedy jeden z týchto spôsobov, metóda zberu energie z elektrického poľa je využitá pri návrhu napájacieho zdroja - zberača energie. Ťažiskom práce je návrh prototypu cylindrického zberača energie s upínacím mechanizmom na vodič vonkajšieho vedenia, a to v dvoch prevedeniach použitého dielektrika. Práca obsahuje porovnanie výsledkov matematického modelu a výsledkov z meraní na tomto zdroji v laboratóriu vysokého napätia.
Key words:
elektrizačná sústava, monitoring vonkajších elektrických vedení, zber energie, zariadenie na zber energie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited