Oct 23, 2020   2:05 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Bendík, PhD.
Identification number: 6068
University e-mail: jozef.bendik [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     
     
     Final thesis
     
     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Hydro-Energetic Potential of Small Watercourses
Written by (author):
Bc. Richard Hoferica
Department:
Thesis supervisor: Ing. Jozef Bendík, PhD.
Opponent:Ing. Ján Poničan
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie hydroenergetického potenciálu malých vodných tokov
Summary:
Pod pojmom hydroenergetický potenciál (HEP) sa rozumie energia vodného toku, ktorú možno využiť vo väčšine prípadov pre vodné elektrárne. Preto táto bakalárska práca obsahuje základné poznatky možného využívania potenciálu vodných tokov na Slovensku, náročný legislatívny proces zobrazený grafickým postupom a ako najdôležitejší bod vplyv na životné prostredie, ktorý vzniká pri každej výstavbe vodnej elektrárne. Ako hlavný cieľ tejto práce je návrh malej vodnej elektrárne (MVE), ktorá ukazuje, že zodpovedným prístupom pri navrhovaní a veľkým rešpektom voči našej prírode je možné realizovať projekt MVE bez zásahu do prírody.
Key words:
hydroenergetický potenciál, malé vodné elektrárne, vplyv na životné prostredie, legislatívny postup

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited