25. 10. 2020  18:24 Aurel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Bendík, PhD.
Identifikačné číslo: 6068
Univerzitný e-mail: jozef.bendik [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

     Absolvent     
     
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Využitie hydroenergetického potenciálu malých vodných tokov
Autor: Bc. Richard Hoferica
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Ján Poničan
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Využitie hydroenergetického potenciálu malých vodných tokov
Abstrakt:
Pod pojmom hydroenergetický potenciál (HEP) sa rozumie energia vodného toku, ktorú možno využiť vo väčšine prípadov pre vodné elektrárne. Preto táto bakalárska práca obsahuje základné poznatky možného využívania potenciálu vodných tokov na Slovensku, náročný legislatívny proces zobrazený grafickým postupom a ako najdôležitejší bod vplyv na životné prostredie, ktorý vzniká pri každej výstavbe vodnej elektrárne. Ako hlavný cieľ tejto práce je návrh malej vodnej elektrárne (MVE), ktorá ukazuje, že zodpovedným prístupom pri navrhovaní a veľkým rešpektom voči našej prírode je možné realizovať projekt MVE bez zásahu do prírody.
Kľúčové slová:
hydroenergetický potenciál, malé vodné elektrárne, vplyv na životné prostredie, legislatívny postup

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene