Oct 23, 2020   2:28 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Bendík, PhD.
Identification number: 6068
University e-mail: jozef.bendik [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts
     
               
Projects          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Influence of tension insulators on horizontal tensile forces and size of maximum sag of overhead power lines
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv izolátorov na horizontálne namáhanie a veľkosť maximálneho priehybu vodičov vonkajších elektrických vedení
Summary:Táto práca sa zaoberá problematikou maximálnych priehybov vodiča vonkajších elektrických vedení zaveseného v súmernom poli. Práca sa zaoberá vplyvmi izolátorov a zväzkových vodičov na maximálny priehyb vodiča. V práci sú vykonané výpočty maximálnych priehybov vodičov pre konkrétne napäťové hladiny vedení s uvažovaním tiaže izolátorov a zväzkových vodičov a bez ich uvažovania. Ďalej sú v práci porovnané percentuálne výchylky priehybov v závislosti od pomeru hmotnosti vodiča ku hmotnosti vodiča s izolátorom a percentuálne výchylky priehybov v závislosti od dĺžky rozpätia, z ktorých vieme určiť dĺžku rozpätia kedy izolátory nemajú žiadny vplyv na priehyb vodiča. V poslednej kapitole sú analyzované možnosti technického využitia získaných výsledkov, pri návrhu vonkajších elektrických vedení.
Key words:
vonkajšie elektrické vedenia, súmerné pole, priehyb vodiča, stavová rovnica , mechanika zaveseného vodiča

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited