25. 10. 2020  18:26 Aurel
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Bendík, PhD.
Identifikační číslo: 6068
Univerzitní e-mail: jozef.bendik [at] stuba.sk
 
Výzkumný pracovník s VŠ vzděláním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka
     
     
Projekty     Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Vplyv izolátorov na horizontálne namáhanie a veľkosť maximálneho priehybu vodičov vonkajších elektrických vedení
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Matej Cenký, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vplyv izolátorov na horizontálne namáhanie a veľkosť maximálneho priehybu vodičov vonkajších elektrických vedení
Abstrakt:
Táto práca sa zaoberá problematikou maximálnych priehybov vodiča vonkajších elektrických vedení zaveseného v súmernom poli. Práca sa zaoberá vplyvmi izolátorov a zväzkových vodičov na maximálny priehyb vodiča. V práci sú vykonané výpočty maximálnych priehybov vodičov pre konkrétne napäťové hladiny vedení s uvažovaním tiaže izolátorov a zväzkových vodičov a bez ich uvažovania. Ďalej sú v práci porovnané percentuálne výchylky priehybov v závislosti od pomeru hmotnosti vodiča ku hmotnosti vodiča s izolátorom a percentuálne výchylky priehybov v závislosti od dĺžky rozpätia, z ktorých vieme určiť dĺžku rozpätia kedy izolátory nemajú žiadny vplyv na priehyb vodiča. V poslednej kapitole sú analyzované možnosti technického využitia získaných výsledkov, pri návrhu vonkajších elektrických vedení.
Klíčová slova:
vonkajšie elektrické vedenia, súmerné pole, priehyb vodiča, stavová rovnica , mechanika zaveseného vodiča

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně