29. 10. 2020  14:59 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Bendík, PhD.
Identifikačné číslo: 6068
Univerzitný e-mail: jozef.bendik [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

     
          Záverečná práca     
Projekty
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Vplyv izolátorov na horizontálne namáhanie a veľkosť maximálneho priehybu vodičov vonkajších elektrických vedení
Autor:
Bc. Peter Kuruc
Pracovisko:
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce:
Oponent:
Ing. Matej Cenký, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv izolátorov na horizontálne namáhanie a veľkosť maximálneho priehybu vodičov vonkajších elektrických vedení
Abstrakt:
Táto práca sa zaoberá problematikou maximálnych priehybov vodiča vonkajších elektrických vedení zaveseného v súmernom poli. Práca sa zaoberá vplyvmi izolátorov a zväzkových vodičov na maximálny priehyb vodiča. V práci sú vykonané výpočty maximálnych priehybov vodičov pre konkrétne napäťové hladiny vedení s uvažovaním tiaže izolátorov a zväzkových vodičov a bez ich uvažovania. Ďalej sú v práci porovnané percentuálne výchylky priehybov v závislosti od pomeru hmotnosti vodiča ku hmotnosti vodiča s izolátorom a percentuálne výchylky priehybov v závislosti od dĺžky rozpätia, z ktorých vieme určiť dĺžku rozpätia kedy izolátory nemajú žiadny vplyv na priehyb vodiča. V poslednej kapitole sú analyzované možnosti technického využitia získaných výsledkov, pri návrhu vonkajších elektrických vedení.
Kľúčové slová:
vonkajšie elektrické vedenia, súmerné pole, priehyb vodiča, stavová rovnica , mechanika zaveseného vodiča

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene