Oct 23, 2020   1:12 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Bendík, PhD.
Identification number: 6068
University e-mail: jozef.bendik [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Graduate
     
          
Projects     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Power flow calculation using OpenDss
Written by (author):
Department:
Institute of Power and Applied Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Bendík, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sieťové výpočty pomocou programu OpenDss
Summary:Cieľom práce je opísať spôsoby modelovania sietí, analyzovať možnosti modelovania prvkov a výpočtové metódy v simulačnom programe OpenDSS. Následne ho porovnať s bežne zau-žívanými programami Matlab/Simulink, GLF a EMTP-ATP z hľadiska výpočtu ustálených stavov a rôznych typov skratov na elementárnych modeloch. Práca sa po praktickej stránke zameriava na dve hlavné oblasti, a tou sú ustálené stavy a skratové pomery. V oboch prípadoch sú analýzy a porovnania vykonané na elementárnych modeloch prvkov elektrizačnej sústavy. Výsledky skratovej analýzy vykonané v hore uvedených programoch sú porovnané s ručným výpočtom , ktorý je definovaný platnou technickou normou STN EN 60909 o Skratových prúdoch v trojfázových sústavách striedavého prúdu. Významom práce je implementovanie amerického programu OpenDSS do učebných osnov a slovenských štandardov.
Key words:impedancia, skrat, simulačný program, modelovanie, OpenDSS, admitančná matica, Bus, Terminál, uzol, elektrická sieť, ustálený stav

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited