1. 6. 2020  22:54 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Bendík, PhD.
Identifikačné číslo: 6068
Univerzitný e-mail: jozef.bendik [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

     
Absolvent     
     
Záverečná práca
     
Projekty     Publikácie
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
HVDC prenosy
Autor: Ing. Jozef Bendík, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Oponent:Ing. Boris Cintula, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:HVDC prenosy
Abstrakt:
Abstrakt Slovenská technická univerzita v Bratislave FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Študijný odbor: 5.2.9 Elektrotechnika Študijný program: Elektrotechnika Autor: Jozef Bendík Bakalárska práca: HVDC prenosy Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. Mesiac, rok odovzdania: Jún, 2013 Kľúčové slová: HVDC, prenos, energetika Práca sleduje postupný historický vývoj HVDC prenosov, zároveň opisuje technológiu prenosov používanú v dnešnej dobe a aj v minulosti. Uvádza možné druhy aplikácie systémov spolu s príkladmi použitia vo svete. Práca ďalej porovnáva HVDC systémy a HVAC systémy po ekonomickej, enviromentálnej a energetickej stránke. V závere práce je opis analýzy HVDC model vedenia, ktoré bolo vytvorené v matlabe simulinku. Cieľom simulácie je zobrazenie výsledkov merania na jednotlivých úsekoch vedenia.
Kľúčové slová:
HVDC, prenos, energetika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene