1. 6. 2020  22:37 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Bendík, PhD.
Identifikačné číslo: 6068
Univerzitný e-mail: jozef.bendik [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty
     
Absolvent
     
Výučba     
Záverečná práca
     
     
Publikácie
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Elektromagnetické polia vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN z hľadiska limitov expozície obyvateľov a dôsledky vyplývajúce pre návrh vedení
Autor:
Ing. Jozef Bendík, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Elektromagnetické polia vonkajších elektrických vedení VVN a ZVN z hľadiska limitov expozície obyvateľov a dôsledky vyplývajúce pre návrh vedení
Abstrakt:
Táto práca sa zaoberá problematikou elektromagnetických polí vznikajúcich okolo vodičov VVN a ZVN. V práci je analyzovaný legislatívny rámec, ktorého úlohou je chrániť obyvateľstvo pred nepriaznivou a nadmernou expozíciou poliam, a tiež ktorý ako prvý otvoril túto problematiku Slovenskej republike, z čoho vyplynuli neskôr reálne dôsledky pre návrh vedení. Práca sa zoberá výpočtom elektromagnetických polí v reálnych podmienkach so snahou minimalizovať zjednodušenia a komplexne vyhodnotiť polia. Všetky výpočty, ku ktorým bolo nutné vytvoriť výpočtový program, sú numerické a využívajú vo svojej podstate metódy konečných prvkov. Overenie týchto výpočtov je realizované porovnaním numerickej metódy s analytickou pre známe tvary prúdovodičov, ako aj porovnaním údajov s inými štúdiami zaoberajúcimi sa elektromagnetickými poliami vedení. Cieľom práce je poskytnúť hlbší pohľad na výpočet polí a ich vlastnosti, z ktorých vyplývajú závažné vplyvy pri projektovaní vedení.
Kľúčové slová:
elektromagnetické polia, vonkajšie vedenia, numerické metódy, intenzita elektrického poľa, indukcia magnetického poľa, prúdová hustota

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene