1. 6. 2020  21:06 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jozef Bendík, PhD.
Identifikačné číslo: 6068
Univerzitný e-mail: jozef.bendik [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
     
          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Elektromagnetické polia v okolí vonkajších silových vedení
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.
Oponent 1:
prof. Ing. Juraj Altus, PhD.
Oponent 2:
Ing. Ľuboš Skurčák, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Elektromagnetické polia v okolí vonkajších silových vedení
Abstrakt:
Táto práca sa zaoberá problematikou elektromagnetických polí vznikajúcich okolo vodičov vonkajších elektrických vedení. Cieľom práce je poskytnúť hlbší pohľad na výpočet elektromagnetických polí a ich vlastnosti, z ktorých vyplývajú závažné vplyvy pri projektovaní vedení a okolitej infraštruktúry, a tiež analyzovať ich technický potenciál. Je tu preložený model implementovaný softvérovo, ktorý bol rozšírený o možnosti výpočtu v reálnych podmienkach. Rozšírený model sa zaoberá výpočtom elektromagnetických polí so snahou minimalizovať zjednodušenia a komplexne vyhodnotiť polia. Všetky výpočty sú násobne verifikované pomocou analytických riešení, riešení pomocou metódy konečných prvkov, laboratórnych meraní a reálnych meraní. Okrajovo sa práca zaoberá verejnou diskusiou škodlivosti elektromagnetických polí na ľudské zdravie. Veľmi podrobne je analyzovaný legislatívny rámec, ktorého úlohou je chrániť obyvateľstvo pred možnou nepriaznivou a nadmernou expozíciou poliam, a tiež ktorý ako prvý otvoril túto problematiku. Tento rámec je porovnaný v rámci celej Európskej únie. Sú tu analyzované vybrané faktory, meteorologické činitele, vplyvy okolia, konštrukčné činitele, vplyvy prevádzky elektrických sietí ovplyvňujúce elektromagnetické polia. V práci sú analyzované možnosti technického využitia elektromagnetických polí použiteľné na lokalizáciu porúch alebo meranie prúdovej nesymetrie. V rámci výskumu technického potenciálu bol skonštruovaný prototyp meracieho zariadenia indukcie magnetického poľa. Ďalej sú v práci porovnané hodnoty elektromagnetických polí silových zariadení, rozvodní, dopravných prostriedkov a domácich spotrebičov získané z reálnych meraní.
Kľúčové slová:
vonkajšie vedenia, numerické metódy, intenzita elektrického poľa, indukcia magnetického poľa, indukované prúdy, elektromagnetické polia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene