May 24, 2019   7:28 p.m. Ela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jakub Husár
Identification number: 61034
University e-mail: jakub.husar [at] stuba.sk
 
2831V00  Chemical Engineering D-CHEI
FCFT D-CHEI den [year 2]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Terephthalic acid production analysis
Written by (author): Ing. Jakub Husár
Department: Department of Chemical and Biochemical Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Dudáš, PhD.
Opponent:Ing. Ján Janošovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza procesu na výrobu kyseliny tereftalovej
Summary:Cieľom tohto bakalárskeho projektu bola analýza technológie na výrobu surovej kyseliny tereftalovej. Vyselektoval som vhodnú technológiu, ktorá spĺňala stanovené požiadavky a na základe patentu som zostavil schému výrobného procesu. Požiadavkami bola vysoká konverzia suroviny (p-xylénu), použitie modernej technológie, maximálna viabilita projektu a minimalizovanie vplyvu výroby na životné prostredie, teda napr. uprednostnenie katalytickej reakcie pre nekatalytickou. Hlavnou úlohou bolo taktiež vyčísliť jednotlivé materiálové a energetické prúdy a vypočítať rozmery hlavných výrobných zariadení, pričom najdôležitejším zo všetkých bol oxidačný reaktor, v ktorom vznikal požadovaný produkt (kyselina tereftalová). Nakoľko výroba má byť maximálne ekonomická, bolo nutné navrhnúť možnosti integrácie tepla a regenerácie a recirkulácie rozpúšťadiel (kyselina octová, voda).
Key words:filtrácia, destilácia, kyselina tereftalová, p-xylén, katalytická oxidácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited