27. 6. 2019  15:09 Ladislav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jakub Husár
Identifikačné číslo: 61034
Univerzitný e-mail: jakub.husar [at] stuba.sk
 
2831V00  chemické inžinierstvo D-CHEI
FCHPT D-CHEI den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Analýza procesu na výrobu kyseliny tereftalovej
Autor: Ing. Jakub Husár
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Jozef Dudáš, PhD.
Oponent:Ing. Ján Janošovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza procesu na výrobu kyseliny tereftalovej
Abstrakt:Cieľom tohto bakalárskeho projektu bola analýza technológie na výrobu surovej kyseliny tereftalovej. Vyselektoval som vhodnú technológiu, ktorá spĺňala stanovené požiadavky a na základe patentu som zostavil schému výrobného procesu. Požiadavkami bola vysoká konverzia suroviny (p-xylénu), použitie modernej technológie, maximálna viabilita projektu a minimalizovanie vplyvu výroby na životné prostredie, teda napr. uprednostnenie katalytickej reakcie pre nekatalytickou. Hlavnou úlohou bolo taktiež vyčísliť jednotlivé materiálové a energetické prúdy a vypočítať rozmery hlavných výrobných zariadení, pričom najdôležitejším zo všetkých bol oxidačný reaktor, v ktorom vznikal požadovaný produkt (kyselina tereftalová). Nakoľko výroba má byť maximálne ekonomická, bolo nutné navrhnúť možnosti integrácie tepla a regenerácie a recirkulácie rozpúšťadiel (kyselina octová, voda).
Kľúčové slová:filtrácia, destilácia, kyselina tereftalová, p-xylén, katalytická oxidácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene