24. 1. 2020  11:58 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Patrik Šuhaj
Identifikační číslo: 61074
Univerzitní e-mail: patrik.suhaj [at] stuba.sk
 
2831V00  chemické inžinierstvo D-CHEI
FCHPT D-CHEI pres [roč 3]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh jednotky na splyňovanie zmesného komunálneho odpadu
Autor: Ing. Patrik Šuhaj
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juma Haydary, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Variny, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh jednotky na splyňovanie zmesného komunálneho odpadu
Abstrakt:Splyňovanie je tepelno-chemický proces, pri ktorom sa pevné palivá obsahujúce uhlík transformujú na plynné palivá. Pri splyňovaní sa používa podstechiometrické množstvo kyslíka, ako by bolo potrebné na úplnú oxidáciu paliva. Plyn obsahuje hlavne oxid uhoľnatý, vodík, oxid uhličitý a uhľovodíky. Takýto plyn sa dá využiť na výrobu tepla spaľovaním alebo syntézu organických látok. Cieľom tejto práce je navrhnúť proces splyňovania separovaných zložiek tuhého komunálneho odpadu pomocou čistého kyslíka a bez vodnej pary. Vyriešiť materiálovú a entalpickú bilancia reaktora, teplovýmmennú plochu tepelných výmenníkov, spotrebu absorbenta v absorpčných kolónach. Vypočítať výťažok metanolu. Urobiť ekonomickú bilanciu.
Klíčová slova:tuhý komunálny odpad, dietanolamín, splyňovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně