22. 10. 2020  23:54 Sergej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Anton Lisý
Identifikační číslo: 61256
Univerzitní e-mail: anton.lisy [at] stuba.sk
 
2811V02  technológia polymérnych materiálov D-TPOLMI
FCHPT D-TPOLMI pres [roč 3]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
3. ročník

          Výuka
     
Závěrečná práce     Projekty
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:Príprava biopalív katalytickou konverziou lignínov
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Andrea Butor Škulcová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Príprava biopalív katalytickou konverziou lignínov
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo získať vedomosti a schopnosti a ich následné využitie v laboratóriu za účelom vyhodnotenia nameraných údajov, získaných pri katalýze lignín z čierneho výluhu vo termicko-tlakovom vsádzkovom reaktore. Pri práci bol použitý čierny výluh z jednoročných rastlín, ktorý bol pripravený bezsírnou technológiou. Použitým kyseliny sírovej sa z tohto výluhu izoloval lignín, ktorý sa následne využil v katalýze. Ako katalyzátor bola použitá platina na uhlíku a do termicko-tlakového reaktora sa pridala kyselina štavelová. Vzniknutý produkt bol analyzovaný meraním spalného tepla na kalorimetrickej bombe, v plynovom chromatografe s hmotnostným spektrometrom a termickou analýzou. Z nameraných údajov vyplýva že pridaním väčšieho množstva kyseliny šťaveľovej k menšiemu množstvu katalyzátora získame väčší výťažok.
Klíčová slova:lignín, katalyzátor, biopalivá

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně