22. 10. 2020  23:25 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Anton Lisý
Identifikačné číslo: 61256
Univerzitný e-mail: anton.lisy [at] stuba.sk
 
2811V02  technológia polymérnych materiálov D-TPOLMI
FCHPT D-TPOLMI den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

     
Absolvent
     
     
Záverečná práca
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Príprava biopalív katalytickou konverziou lignínov
Autor:
Ing. Anton Lisý
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Aleš Ház, PhD.
Oponent:
Ing. Andrea Butor Škulcová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Príprava biopalív katalytickou konverziou lignínov
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo získať vedomosti a schopnosti a ich následné využitie v laboratóriu za účelom vyhodnotenia nameraných údajov, získaných pri katalýze lignín z čierneho výluhu vo termicko-tlakovom vsádzkovom reaktore. Pri práci bol použitý čierny výluh z jednoročných rastlín, ktorý bol pripravený bezsírnou technológiou. Použitým kyseliny sírovej sa z tohto výluhu izoloval lignín, ktorý sa následne využil v katalýze. Ako katalyzátor bola použitá platina na uhlíku a do termicko-tlakového reaktora sa pridala kyselina štavelová. Vzniknutý produkt bol analyzovaný meraním spalného tepla na kalorimetrickej bombe, v plynovom chromatografe s hmotnostným spektrometrom a termickou analýzou. Z nameraných údajov vyplýva že pridaním väčšieho množstva kyseliny šťaveľovej k menšiemu množstvu katalyzátora získame väčší výťažok.
Kľúčové slová:
lignín, katalyzátor, biopalivá

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene