6. 4. 2020  7:24 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Identifikační číslo: 61596
Univerzitní e-mail: igor.kossaczky [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zber a analýza FOREXových dát
Autor: Bc. Lukáš Slobodník
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedoucí práce: RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Oponent:Mgr. Michal Zákopčan, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zber a analýza FOREXových dát
Abstrakt:Hlavným cieľom tejto práce je vytvoriť serverovú aplikáciu, ktorá umožní on-line zber vybraných forexových dát v obchodnej platforme Metatrader4 a zabezpečí prvotnú analýzu zozbieraných dát. Nami vytvorený skript by mal sledovať aktuálny vývoj trhu a pri jeho zmene uložiť dáta do súboru, ktorý následne budeme analyzovať. Pre splnenie hlavného cieľa je potrebná implementácia skriptu, ktorý bude napísaný pomocou programovacieho jazyka MQL4, ktorý je súčasťou obchodnej platformy Metatrader4. Zadanie je riešené na linuxovom virtuálnom servery. Na server sme museli ako prvé nainštalovať Virtual Network Computer čo nám umožnilo pracovať so serverom v grafickom rozhraní. Ďalej sme nainštalovali Metatrader a vytvorili skript ne zber dát. Nakoniec sme zozbierane dáta začali analyzovať pomocou skriptu napísaného v programovacom jazyku Python. Pri analýze sme zistili koľko dát nám chýba v súbore, grafy, na ktorých môžeme vidieť, v ktorom roku alebo mesiaci sa nachádza najviac chýb. Táto práca bola vytvorená aby sme si mohli ľahko a rýchlo zozbierať dáta a vykonať ich prvotnú analýzu.
Klíčová slova:Forex, Metatrader, Kvalita dát

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně