May 29, 2020   7:49 p.m. Vilma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Identification number: 61596
University e-mail: igor.kossaczky [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)

Contacts     
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:MDA used to support the teaching of the subject Software Systems Architecture
Written by (author):
Bc. Daniel Vančo
Department:
Thesis supervisor: RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Opponent:Ing. Eugen Antal, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Využitie MDA na podporu výuky predmetu Architektúra Softvérových Systémov
Summary:
Ciele práce sú: oboznámenie sa s princípmi a prostriedkami MDA; naštudovanie architektúry aplikácií založených na web-servisoch; získanie prehľadu o charaktere úloh a zadaní riešených na predmete ASS; s využitím metodológie MDA návrh a vytvorenie nástroja, ktorý umožní automatické generovanie implementačných zadaní ako aj programov pre kontrolu riešení. Práca sa skladá z praktickej a teoretickej časti. Teoretická časť opisuje technológie MDA, XML, UML, SOAP a web-servisy. Praktická časť opisuje návrh a implementáciu nástroja na generovanie SOAP-ovského web-servisu. Cieľom implementačnej časti bolo vytvoriť generátor SOAP-ovského web-servisu. Po neskoršej analýze sme prišli nato, že stačí vygenerovať len triedy, ktoré slúžia na komunikáciu a triedu web-servisu. Tento cieľ bol splnený.
Key words:
MDA, SOAP, XML, UML, web services

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited