29. 5. 2020  18:27 Vilma
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Identifikačné číslo: 61596
Univerzitný e-mail: igor.kossaczky [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty               Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Využitie MDA na podporu výuky predmetu Architektúra Softvérových Systémov
Autor: Bc. Daniel Vančo
Pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Eugen Antal, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Využitie MDA na podporu výuky predmetu Architektúra Softvérových Systémov
Abstrakt:
Ciele práce sú: oboznámenie sa s princípmi a prostriedkami MDA; naštudovanie architektúry aplikácií založených na web-servisoch; získanie prehľadu o charaktere úloh a zadaní riešených na predmete ASS; s využitím metodológie MDA návrh a vytvorenie nástroja, ktorý umožní automatické generovanie implementačných zadaní ako aj programov pre kontrolu riešení. Práca sa skladá z praktickej a teoretickej časti. Teoretická časť opisuje technológie MDA, XML, UML, SOAP a web-servisy. Praktická časť opisuje návrh a implementáciu nástroja na generovanie SOAP-ovského web-servisu. Cieľom implementačnej časti bolo vytvoriť generátor SOAP-ovského web-servisu. Po neskoršej analýze sme prišli nato, že stačí vygenerovať len triedy, ktoré slúžia na komunikáciu a triedu web-servisu. Tento cieľ bol splnený.
Kľúčové slová:
MDA, SOAP, XML, UML, web services

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene