May 29, 2020   7:42 p.m. Vilma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Identification number: 61596
University e-mail: igor.kossaczky [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)

Contacts
     
Lesson
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Tools and Processes in Big Database Applications Development
Written by (author): Ing. Boris Ledecký
Department:
Thesis supervisor:
RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nástroje a procesy vo vývoji veľkých databázových aplikácií
Summary:
Doména dátových integrácií je dôležitou súčasťou dnešných informačných systémov. Tempo akým napreduje je obrovské a preto je nutné pri návrhu a vývoji takýchto systémov používať špecializované nástroje. Najvýznamnejšou oblasťou v transakčných DI systémoch je ETL proces. Ako sa však ukazuje, nie vždy sú použité pri vývoji takýchto systémov dostatočne sofistikované nástroje na podporu vývoja, a preto dochádza ku chybám v návrhu a následnej implementácii ETL vrstvy. Preto je dôležité pomenovanie a vymedzenie najčastejších chýb pri vývoji týchto systémov a použitie špecializovaného nástroja na zamedzenie ich vzniku a zabezpečenie udržateľnosti systému. V tejto práci sa nám spoločne podarí charakterizovať si najčastejšie problémy v tejto doméne, nájsť ich riešenia a implementovať nástroj na elimináciu problémov a podporu vývoja a konfigurácie ETL vrstvy.
Key words:
ETL aplikácie, DB, Dátové integrácie, implementácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited