29. 5. 2020  19:51 Vilma
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Identifikačné číslo: 61596
Univerzitný e-mail: igor.kossaczky [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

     
          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Nástroje a procesy vo vývoji veľkých databázových aplikácií
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Nástroje a procesy vo vývoji veľkých databázových aplikácií
Abstrakt:
Doména dátových integrácií je dôležitou súčasťou dnešných informačných systémov. Tempo akým napreduje je obrovské a preto je nutné pri návrhu a vývoji takýchto systémov používať špecializované nástroje. Najvýznamnejšou oblasťou v transakčných DI systémoch je ETL proces. Ako sa však ukazuje, nie vždy sú použité pri vývoji takýchto systémov dostatočne sofistikované nástroje na podporu vývoja, a preto dochádza ku chybám v návrhu a následnej implementácii ETL vrstvy. Preto je dôležité pomenovanie a vymedzenie najčastejších chýb pri vývoji týchto systémov a použitie špecializovaného nástroja na zamedzenie ich vzniku a zabezpečenie udržateľnosti systému. V tejto práci sa nám spoločne podarí charakterizovať si najčastejšie problémy v tejto doméne, nájsť ich riešenia a implementovať nástroj na elimináciu problémov a podporu vývoja a konfigurácie ETL vrstvy.
Kľúčové slová:
ETL aplikácie, DB, Dátové integrácie, implementácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene