30. 3. 2020  2:32 Vieroslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Identifikační číslo: 61596
Univerzitní e-mail: igor.kossaczky [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Nástroje a procesy vo vývoji veľkých databázových aplikácií
Autor: Ing. Boris Ledecký
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedoucí práce: RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Oponent:Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Nástroje a procesy vo vývoji veľkých databázových aplikácií
Abstrakt:Doména dátových integrácií je dôležitou súčasťou dnešných informačných systémov. Tempo akým napreduje je obrovské a preto je nutné pri návrhu a vývoji takýchto systémov používať špecializované nástroje. Najvýznamnejšou oblasťou v transakčných DI systémoch je ETL proces. Ako sa však ukazuje, nie vždy sú použité pri vývoji takýchto systémov dostatočne sofistikované nástroje na podporu vývoja, a preto dochádza ku chybám v návrhu a následnej implementácii ETL vrstvy. Preto je dôležité pomenovanie a vymedzenie najčastejších chýb pri vývoji týchto systémov a použitie špecializovaného nástroja na zamedzenie ich vzniku a zabezpečenie udržateľnosti systému. V tejto práci sa nám spoločne podarí charakterizovať si najčastejšie problémy v tejto doméne, nájsť ich riešenia a implementovať nástroj na elimináciu problémov a podporu vývoja a konfigurácie ETL vrstvy.
Klíčová slova:ETL aplikácie, DB, Dátové integrácie, implementácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně