17. 11. 2019  12:55 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
Identifikačné číslo: 61604
Univerzitný e-mail: qpasztor [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta architektúry (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Vplyv architektonického diela Ľudovíta Oelschlägera na vývoj medzivojnovej architektúry v Košiciach
Autor: doc. Ing. arch. Adriana Priatková, PhD.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. arch. Štefan Šlachta
Oponent 2:PhDr. Klára Kubičková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv architektonického diela Ľudovíta Oelschlägera na vývoj medzivojnovej architektúry v Košiciach
Abstrakt:Ľudovít (Ludwig, Lajos) Oelschläger (Őry) bol mimoriadne plodným architektom so svojským rukopisom, jednou z najzaujímavejších a realizáciami najpočetnejšie zastúpených osobností košickej architektonickej scény medzivojnového obdobia. Kultúrna a politická orientácia košickej -- pôvodom nemeckej podnikateľskej rodiny bola silne maďarská, čo sa odrazilo aj na výbere jeho vysokoškolského štúdia. Maďarská kráľovská technická univerzita v Budapešti bola prvou školou v Uhorsku s vyučovaním architektúry na univerzitnej úrovni, s povesťou serióznej, no tradičnej inštitúcie, ktorá vychovávala prakticky orientovaných projektantov Obdobie po skončení školy, študijnej ceste v Nemecku (1922 - 1923) a práci v budapeštianskom ateliéri (1923 - 1924), môžme charakterizovať ako dobu učenia, hľadania sa a postupného vytvárania si vlastného architektonického názoru. Hlboko zažité klasické cítenie, ktoré pravdepodobne získal v domácom meštiackom kultúrnom prostredí, sa utvrdilo tradičným, ešte klasickým vzdelaním. Úctu k minulosti a ku klasike mohol mladý architekt získať aj počas ročného pracovného pôsobenia v budapeštianskom ateliéri architektov Bogdánfy&Gerlóczy. Medzivojnové obdobie na Slovensku charakterizovala stavebná konjuktúra. Stavalo sa veľmi veľa. Nebolo to ináč ani v Košiciach, druhom najväčšom meste na Slovensku. Napriek tomuto trendu a relatívne malému počtu vzdelaných architektov, získavanie objednávok nebolo jednoduché. Štátne objednávky boli v Košiciach realizované najmä českými architektmi priamo z centier. Okruh potenciálnych stavebníkov bol pre Oelschlägera (a aj pre ostatných domácich staviteľov a architektov) obmedzený na podnikateľskú sféru, cirkevné prostredie, mestskú správu a individuálnych stavebníkov. Pri získavaní práce mu zrejme výrazne pomáhali obchodné styky bohatej evanjelickej podnikateľskej a obchodníckej rodiny, ktorá dlhé roky zohrávala významnú úlohu v hospodárskom, cirkevnom a politickom živote Košíc. Preto neprekvapuje, že po svojom návrate do Košíc, ktoré boli svojou kultúrno -- spoločenskou klímou Budapešti veľmi blízke, mal lukratívne zákazky na viaceré verejné stavby v Košiciach, ale aj mimo Košíc. Prvé väčšie práce získal formou súťaží, ktorých sa zúčastnil s architektom Gejzom Boskom. Cestu k novej architektúre si Oelschläger hľadal tak, ako mnohí iní v tomto regióne: prostredníctvom redukcie klasických antických foriem a pravdivého priemetu vnútornej prevádzky do objemu a formy stavby. V krátkom čase dozrel k svojskému štýlu, pozoruhodnému nielen zvláštnymi osobitými nuansami: výber tradičných i nových materiálov, ktoré používal v súzvuku tradície a modernosti, bol pre jeho tvorbu charakteristický. Snahu o maximálnu kvalitu dosahovanú pomocou jednoduchých, ale svojsky originálnych riešení a výtvarného dotiahnutia detailov, môžeme vidieť na takmer všetkých dielach "košického obdobia". " Typický bol pre neho najmä hlboký zmysel pre detail. ... Bol to architekt, ktorý moderne riešenej budove dokázal dať punc stavby naozaj dokončenej. Medzivojnová moderna bola veľmi ekonomická a účelná, ale chýbalo jej to "korenie", ktorým bol vždy, v celých dejinách architektúry -- detail". Oelschläger postupne vlastným spôsobom transformujúc výrazný vplyv európskej moderny, vo svojej tvorbe pretavuje do smelých puristických, neskôr - v polovici tridsiatych rokov už aj funkcionalistických kompozícií. Koncept "organicky" formulovaného funkcionalizmu v ojedinelých, ale opodstatnených prípadoch napokon opúšťa, prekvapujúc kvalitným dielom s elegantnou funkcionalistickou estetikou.
Kľúčové slová:Košice, medzivojnová architektúra, architekt Oelschläger

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene