28. 9. 2020  11:23 Václav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
Identifikační číslo: 61604
Univerzitní e-mail: qpasztor [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta architektúry a dizajnu (STU)

Kontakty     
     
Publikace
     
Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Súčasná sakrálna architektúra východného byzantského obradu na Východnom Slovensku\\Spojenie tradície s novými výrazovými prostriedkami
Autor: Ing. arch. Ladislav Bobčák, PhD.
Pracoviště:
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FAD)
Vedoucí práce:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Súčasná sakrálna architektúra východného byzantského obradu na Východnom Slovensku\\Spojenie tradície s novými výrazovými prostriedkami
Abstrakt:Cieľom tejto dizertačnej práce bolo zdokumentovať novovzniknuté sakrálne objekty východného byzantského obradu (prvoslávne a gréckokatolícke) v mestách a na vidieku Východného Slovenska postavené po roku 1989. V dizertačnej práci kvôli veľkému počtu som sa zameral len na 19 pravoslávnych a 8 gréckokatolíckych objektov. Medzi nimi sú aj dva moje realizované projekty, pravoslávny chrám a gréckokatolícky kostol, zhodou okolností oba v Košiciach. Pravoslávne chrámy sú rozdelené na dve skupiny: v mestách sedem a na vidieku dvanásť. Gréckokatolícke kostoly sú tiež rozdelené na dve skupiny: v mestách ich je päť a na vidieku tri. Všetky uvádzané objekty som podrobil architektonickej analýze, na základe čoho som ich priradil podľa vzorov do troch skupín. Prvú skupinu tvoria objekty vychádzajúce z Ruského vzoru, druhá skupina vychádza z Byzantského vzoru a tretiu skupinu tvoria hybridné vzory. V práci poskytujem konkrétne aj všeobecné východiská pre výstavbu nových sakrálnych objektov východného obradu.
Klíčová slova:
pravoslávny chrám, gréckokatolícky kostol, architektonická analýza

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně