12. 11. 2019  6:14 Svätopluk
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
Identifikačné číslo: 61604
Univerzitný e-mail: qpasztor [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta architektúry (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Súčasná sakrálna architektúra východného byzantského obradu na Východnom Slovensku\\Spojenie tradície s novými výrazovými prostriedkami
Autor: Ing. arch. Ladislav Bobčák, PhD.
Pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Súčasná sakrálna architektúra východného byzantského obradu na Východnom Slovensku\\Spojenie tradície s novými výrazovými prostriedkami
Abstrakt:Cieľom tejto dizertačnej práce bolo zdokumentovať novovzniknuté sakrálne objekty východného byzantského obradu (prvoslávne a gréckokatolícke) v mestách a na vidieku Východného Slovenska postavené po roku 1989. V dizertačnej práci kvôli veľkému počtu som sa zameral len na 19 pravoslávnych a 8 gréckokatolíckych objektov. Medzi nimi sú aj dva moje realizované projekty, pravoslávny chrám a gréckokatolícky kostol, zhodou okolností oba v Košiciach. Pravoslávne chrámy sú rozdelené na dve skupiny: v mestách sedem a na vidieku dvanásť. Gréckokatolícke kostoly sú tiež rozdelené na dve skupiny: v mestách ich je päť a na vidieku tri. Všetky uvádzané objekty som podrobil architektonickej analýze, na základe čoho som ich priradil podľa vzorov do troch skupín. Prvú skupinu tvoria objekty vychádzajúce z Ruského vzoru, druhá skupina vychádza z Byzantského vzoru a tretiu skupinu tvoria hybridné vzory. V práci poskytujem konkrétne aj všeobecné východiská pre výstavbu nových sakrálnych objektov východného obradu.
Kľúčové slová:pravoslávny chrám, gréckokatolícky kostol, architektonická analýza

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene