28. 3. 2020  19:21 Soňa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Brziak, PhD.
Identifikačné číslo: 61682
Univerzitný e-mail: qbrziak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza vzoriek superzliatiny niklu pripravených aditívnou technológiou MIG/MAG - CMT
Autor: Ing. Matúš Kamzík
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Brziak, PhD.
Oponent:Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza vzoriek superzliatiny niklu pripravených aditívnou technológiou MIG/MAG - CMT
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bola analýza vzoriek na báze zliatiny niklu, ktoré boli vytvorené aditívnou výrobou s využitím metódy MIG/MAG - CMT. Diplomová práca sa zaoberá súčasným stavom a využívaním aditívnej výroby a elektrického oblúka na zváranie, vrátane metódy CMT. Práca obsahuje návrh a realizáciu experimentu, v ktorej sme sa zamerali na rozbor zváraných vzoriek (mikroštruktúra, makroštruktúra, fyzikálne a mechanické vlastnosti). Výsledky tohto experimentu budú slúžiť ako vstupné parametre na výrobu reálnej súčiastky. Použitý prídavný materiál predstavuje niklová zliatina S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb), z ktorej bola vytvorená vzorka v tvare kvádra pozostávajúca zo 75-tich návarov. Tá bola následne rozrezaná na menšie vzorky, ktoré slúžili na deštruktívne skúšky. V zvarovom kove sme pomocou mikroskopie sledovali štruktúru kovu a taktiež tvrdosť zvarového kovu.
Kľúčové slová:aditívna výroba, CMT, oblúkové zváranie, robotizácia, niklová zliatina

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene