28. 3. 2020  16:48 Soňa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Brziak, PhD.
Identifikačné číslo: 61682
Univerzitný e-mail: qbrziak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza zvarových spojov vybraných typov feritických žiarupevných ocelí
Autor: Ing. Katarína Bohušová
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Brziak, PhD.
Oponent:prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza zvarových spojov vybraných typov feritických žiarupevných ocelí
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo identifikovať mikroštruktúrne oblasti zvarových spojov, v ktorých dochádza počas creepovej expozície k porušeniu materiálu. Zamerali sme sa hlavne na trhliny IV druhu. Predložená práca v teoretickej časti poskytuje stručný prehľad feritických žiarupevných ocelí. Táto časť popisuje o tepelnom spracovaní týchto materiálov, degradačných mechanizmoch, zváraní ako homogénnych, tak aj heterogénnych spojov a v neposlednom rade aj o creepových skúškach. Experimentálna časť práce je zameraná na analýzu tvrdostí v TOO a mikroskopických metód skúmania ocele STN 15 128 a vybraných typov feritických žiarupevných ocelí E911, P91 a P92. Nasledujúca kapitola je orientovaná na zhodnotenie výsledkov skúmaných vzoriek zvarových spojov z hľadiska makroštruktúry, mikroštruktúry (TEM, SEM), tvrdosti a creepových skúšok. Záverečná časť práce sa zaoberá diskusiou k dosiahnutým výsledkom jednotlivých vzoriek. Bolo zistené, že meranie tvrdosti je vhodné použiť na odhad vlastností TOO zvarových spojov. Z hľadiska tvrdosti majú rôzne materiály rôznu odozvu na zváranie.
Kľúčové slová:feritická žiarupevná oceľ, TOO, creep


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene