28. 3. 2020  18:51 Soňa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Brziak, PhD.
Identifikačné číslo: 61682
Univerzitný e-mail: qbrziak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Eddy current ako spôsob stanovenia úrovne degradácie odstredivo liatych rúr
Autor: Bc. Miloš Frídel
Pracovisko: Ústav materiálov (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Brziak, PhD.
Oponent:Ing. Dušan Grgač, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Eddy current ako spôsob stanovenia úrovne degradácie odstredivo liatych rúr
Abstrakt:ABSTRAKT Parný reformátor pre výrobu vodíka je jedným z najkritickejších vybavení v petrochemickom a chemickom priemysle, pri ktorého zlyhaní dôjde k odstaveniu celého podniku a nastane závažná strata produkcie. Spoľahlivé a hladké prevádzkovanie závisí na efektívnom monitorovaní životnosti zariadenia a reziduálneho hodnotenia životnosti reformátorových trubiek. Detekcia vnútorných chýb je komplikovaný problém, ktorý je znásobený liatou štruktúrou vysokolegovaného materiálu a nutnosťou rýchleho automatického zberu údajov a ich vyhodnotenia. Starostlivé hodnotenie zostávajúcej životnosti trubky patrí k najzákladnejším poznatkom pre získanie maximálnej životnosti bez ohrozenia prevádzky. Na testovanie životnosti rúr môžu byť použité rôzne metódy. Nedeštruktívne meranie metódou Eddy Current je vykonávané pomocou zariadenia, ktoré je schopné autonómneho pohybu. Pri pohybe vykonáva zariadenie automatickú detekciu defektov, ktoré sa vyhodnocujú a ďalej využívajú pri hodnotení stavu radiačných pecí a stanovovaní ich zvyškovej životnosti.
Kľúčové slová:Eddy current, Odstredivo liate rúry, Nedeštruktívne skúšky, Parný reforming

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene