28. 3. 2020  15:04 Soňa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Brziak, PhD.
Identifikačné číslo: 61682
Univerzitný e-mail: qbrziak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv teploty prevádzky na vývoj mikroštruktúry odstredivo liatych reformingových rúr typu 24Cr35Ni
Autor: Ing. Sylvia Margorínová
Pracovisko: Ústav materiálov (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Brziak, PhD.
Oponent:prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv teploty prevádzky na vývoj mikroštruktúry odstredivo liatych reformingových rúr typu 24Cr35Ni
Abstrakt:Margorínová, Sylvia:Vplyv teploty prevádzky na vývoj mikroštruktúry odstredivo liatych reformingových rúr typu 24Cr35Ni. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav materiálov.- Školiteľ: Ing. Peter Brziak, PhD.- Trnava: MtF STU, 2010. 71 s. Kľúčové slová : vplyv teploty prevádzky, žiarupevné ocele, karbidy, mikroskopická analýza, EDX -- chemická analýza. Teoretická časť práce je venovaná materiálu, ktorý je vhodný do vysokoteplotných prevádzok. Progresívnymi materiálmi pre prax sú žiarupevné ocele a zliatiny niklu tzv. superzliatiny.V práci sú podrobne popísané druhy žiarupevných ocelí a ich použitie. Experimentálna časť práce sa zaoberá vplyvom teploty prevádzky na odstredivo odlievané reformingové rúry typu 24Cr35Ni. Hlavným zámerom je zistiť vplyv teploty prevádzky na zmeny mikroštruktúry reformingovej rúry F5. Experimentálna časť zahŕňa mikroskopickú analýzu vzoriek, EDX -- chemickú analýzu karbidov.
Kľúčové slová:karbidy, EDX chemická analýza, vplyv teploty prevádzky

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene