28. 1. 2020  13:38 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Matej Miškovský
Identifikačné číslo: 61930
Univerzitný e-mail: matej.miskovsky [at] stuba.sk
 
3507V01  architektúra D-ARCH
FA D-ARCH den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Stáže     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Námestie slobody v Šaštíne - rekonštrukcia verejného priestoru
Autor: Ing. arch. Matej Miškovský
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Oľga Rychterová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Námestie slobody v Šaštíne - rekonštrukcia verejného priestoru
Abstrakt:V mojej bakalárskej práci som riešil Námestie Slobody v Šaštíne - Strážach. Pri návrhu samotného námestia som sa inšpiroval bezprostredným okolím mesta. Jeho a prírodnými pomermi, ktoré sú špecifické pre danú lokalitu. Do riešenia som zakomponoval organickú formu okolitých jazier v podobe periodickej fontány a vertikálne prvky pripomínajúce pálku širokolistú (Typha latifolia), ľudovo "šachorie", charakteristické pre túto oblasť. Návrh ma celkovo päť zón, ktoré na seba plynulo nadväzujú a vytvárajú tak kompaktný obraz celého námestia. Centrom je už spomínaná fontána, ktorá okrem samotného vodného elementu integruje viacero funkcií. V mojom výslednom riešení na aktivity námestia plynule nadväzuje aj využitie dvorov priľahlých domov.
Kľúčové slová:Periodická fontána, plynulosť, multifunkčnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene