21. 1. 2020  0:55 Vincent
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Matej Miškovský
Identifikačné číslo: 61930
Univerzitný e-mail: matej.miskovsky [at] stuba.sk
 
3507V01  architektúra D-ARCH
FA D-ARCH den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Stáže     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Tréningové centrum /lukostreľby/
Autor: Ing. arch. Matej Miškovský
Pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
Oponent:Ing. arch. Richard Krajčí
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tréningové centrum /lukostreľby/
Abstrakt:Zadaním diplomového projektu bola architektonická štúdia tréningového centra / lukostreľby/. Územie je situované v západnej časti Bratislavy medzi mestskými časťami Dúbravka a Karlová Ves. Táto lokalita je známa ako Dúbravka-Krčace. V pôvodnom zámere mesta Bratislava a jeho priľahlých častí, bolo územie navrhované ako voľnočasová zóna. V súčasnosti sa na tomto území nachádza voľnočasové centrum Iuventa, letné kúpalisko Rosnička a futbalový štadión ŠKP. Tieto športoviská sú už pre danú lokalitu nevyhovujúce a nespĺňajú súčasné požiadavky na typologický druh stavieb. Navrhovaný objekt je situovaný medzi letným kúpaliskom Rosnička a Iuventou. Vymedzené územie ma svahovitý charakter s veľkým podielom vysokej zelene. Pre zachovanie prírodného charakteru som sa navrhovanú budovu rozhodol zapustiť do svahu a vytvoriť prirodzené prepojenie medzi lesom a hlavnou komunikáciou. Vsadením do svahu objekt nepôsobí dominantne a rešpektuje okolité nadväznosti na mestské časti. Tréningové centrum v sebe integruje testovaciu halu pre lukostrelcov situovanú suteréne, plavecký bazén priamo napojený na areál Rosničky, wellness pre potreby športovcov a širokú verejnosť. Hlavná športová hala je dimenzovaná ako na bežné športové aktivity tak aj na medzinárodné lukostrelecké súťaže. V objekte sa nachádza aj krátkodobé ubytovanie pre športovcov a administratívna časť pre Slovenský Lukostrelecký zväz. Navrhovaný objekt tréningového centra svojou funkciou dopĺňa voľnočasovú zónu Krčace a vytvára profesionálne zázemie pre športovcov.
Kľúčové slová:lukostreľba, relax, športové centrum

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene