23. 10. 2020  10:53 Alojza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Oliver Vician
Identifikačné číslo: 62207
Univerzitný e-mail: xvician [at] stuba.sk
 
3507T02  urbanizmus I-URB
FAD I-URB den [sem 3, roč 2]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník / 3. semester štúdia

     
     
Záverečná práca
          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Jelšava – Námestie republiky
Autor:
Bc. Oliver Vician
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Jelšava – Námestie republiky
Abstrakt:Téma bakalárskej práce sa týka obce Jelšava, ktorá sa nachádza v okrese Revúca. Hlavným predmetom riešenia je Námestie republiky a naväzujúceho verejného priestoru. Bakalárska práca sa primárne zameriava na celistvosť námestia, čo je jedným z hlavných problémov obce, nakoľko je námestie predelené cestnou komunikáciou okresného významu. Ako zásadná otázka potom vyvstáva, ako námestie sceliť a zabezpečiť rovnocennosť pešej a cestnej komunikácie. Ďalšou dôležitou otázkou je, ako vytvoriť prijateľnejšie podmienky pre fungovanie prevádzok a služieb na námestí, nakoľko veľa z objektov na námestí sú prázdne a nevyužité budovy. V obci Jelšava sa nachádza veľa historických pamiatok, medzi dominanty patria kaštieľ Coburgovcov a gotický kostol. V práci sa zameriavame na zlepšenie potenciálu turizmu zvýšením návštevnosti kultúrnych pamiatok v obci, nakoľko obec má nevýhodnú polohu. Samotný návrh rieši Námestie republiky s dotknutými časťami, jeho dopovedanie na južnom konci, priestory pred kostolmi, kaštieľom a úradom. Preorganizovanie pešej, hromadnej a automobilovej dopravy. Cieľom je vytvoriť z týchto priestorov fungujúci kompozičný a prevádzkový celok. Vytvoriť tak podmienky pre zvýšenie turizmu ako aj komfort obyvateľov použitím adekvátnych architektonických aj urbanistických riešení.
Kľúčové slová:
námestie, verejný priestor obce, hrušková alej

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene