16. 7. 2020  3:22 Drahomír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lukáš Mäsiar
Identifikační číslo: 62435
Univerzitní e-mail: qmasiarl [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

          
Závěrečná práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Dopravné náklady a logistika spojené so zhodnocovaním odpadov zo starých vozidiel
Autor: Ing. Lukáš Mäsiar
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Oponent:
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Dopravné náklady a logistika spojené so zhodnocovaním odpadov zo starých vozidiel
Abstrakt:
Povinnosťou každého človeka, je zachovanie takého sveta ako ho poznáme v súčasnosti. K splneniu tejto povinnosti by sa každý z nás mal snažiť o to, aby sme spoločne dokázali zhodnotiť rôzne druhy odpadov, teda "pretaviť" ich opäť do niečoho užitočného. Jedným z každodenných druhov odpadov, ktorým by sa mali ľudia zaoberať je práve neustále zvyšujúci sa objem odpadov zo starých áut. Práve pre to som sa rozhodol vybrať si nasledovnú tému, ktorou sa snažím poukázať na fakt, že ak budeme odpad spracovávať za neustále klesajúce náklady, dokážeme spoločne udržať súčasnú ekológiu. K správnym rozhodnutiam sa budem snažiť vychádzať z aktuálnych informácií legislatívy, technológií spracovania, či priamo u spracovateľa týchto odpadov.
Klíčová slova:
logistika, nákladné vozidlá, kalkulácia, náklady, zhodnocovanie odpadov, Doprava

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně