Aug 3, 2020   5:13 p.m. Jerguš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lukáš Mäsiar
Identification number: 62435
University e-mail: qmasiarl [at] stuba.sk
 

Contacts
     
Graduate     Final thesis
     
Publications
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Transport and logistics costs associated with the recovery of waste from old vehicles
Written by (author): Ing. Lukáš Mäsiar
Department:
Thesis supervisor:
PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Opponent:
prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Dopravné náklady a logistika spojené so zhodnocovaním odpadov zo starých vozidiel
Summary:Povinnosťou každého človeka, je zachovanie takého sveta ako ho poznáme v súčasnosti. K splneniu tejto povinnosti by sa každý z nás mal snažiť o to, aby sme spoločne dokázali zhodnotiť rôzne druhy odpadov, teda "pretaviť" ich opäť do niečoho užitočného. Jedným z každodenných druhov odpadov, ktorým by sa mali ľudia zaoberať je práve neustále zvyšujúci sa objem odpadov zo starých áut. Práve pre to som sa rozhodol vybrať si nasledovnú tému, ktorou sa snažím poukázať na fakt, že ak budeme odpad spracovávať za neustále klesajúce náklady, dokážeme spoločne udržať súčasnú ekológiu. K správnym rozhodnutiam sa budem snažiť vychádzať z aktuálnych informácií legislatívy, technológií spracovania, či priamo u spracovateľa týchto odpadov.
Key words:
logistika, nákladné vozidlá, kalkulácia, náklady, zhodnocovanie odpadov, Doprava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited