Dec 9, 2019   11:51 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Andrea Ábrahámová
Identification number: 62684
University e-mail: andrea.abrahamova [at] stuba.sk
 
1114V00  Applied Mathematics D-APLMA4
FCE D-APLMA4 den [year 2]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Specifics of the geometric plans depending on the maintenance mode of cadastral maps
Written by (author): Ing. Andrea Ábrahámová
Department: Department of Surveying (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Opponent:Ing. Robert Geisse, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Špecifiká geometrických plánov v závislosti od režimu údržby katastrálnej mapy
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou geometrických plánov v závislosti od režimu údržby katastrálnej mapy. Prvá časť opisuje rozdiely medzi rôznymi katastrálnymi mapami. Druhá časť sa venuje samotnému geometrickému plánu. Okrem jednotlivých častí geometrického plánu a podkladov na spracovanie sú tu popísané aj výmenné formáty, ktoré vyžaduje katastrálny odbor okresného úradu. Na základe meračských prác bol vytvorený geometrický plán v katastrálnom území Nivy. Posledná časť opisuje odlišnosti medzi geometrickými plánmi v číselných a nečíslených katastrálnych územiach.
Key words:katastrálna mapa, záznam podrobného merania zmien, režim údržby, geometrický plán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited