9. 12. 2019  17:38 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Andrea Ábrahámová
Identifikačné číslo: 62684
Univerzitný e-mail: andrea.abrahamova [at] stuba.sk
 
1114V00  aplikovaná matematika D-APLMA4
SvF D-APLMA4 den [roč 2]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Špecifiká geometrických plánov v závislosti od režimu údržby katastrálnej mapy
Autor: Ing. Andrea Ábrahámová
Pracovisko: Katedra geodézie (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Oponent:Ing. Robert Geisse, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Špecifiká geometrických plánov v závislosti od režimu údržby katastrálnej mapy
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou geometrických plánov v závislosti od režimu údržby katastrálnej mapy. Prvá časť opisuje rozdiely medzi rôznymi katastrálnymi mapami. Druhá časť sa venuje samotnému geometrickému plánu. Okrem jednotlivých častí geometrického plánu a podkladov na spracovanie sú tu popísané aj výmenné formáty, ktoré vyžaduje katastrálny odbor okresného úradu. Na základe meračských prác bol vytvorený geometrický plán v katastrálnom území Nivy. Posledná časť opisuje odlišnosti medzi geometrickými plánmi v číselných a nečíslených katastrálnych územiach.
Kľúčové slová:katastrálna mapa, záznam podrobného merania zmien, režim údržby, geometrický plán

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene