29. 1. 2020  2:07 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Andrea Ábrahámová
Identifikační číslo: 62684
Univerzitní e-mail: andrea.abrahamova [at] stuba.sk
 
1114V00  aplikovaná matematika D-APLMA4
SvF D-APLMA4 pres [roč 2]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Špecifiká geometrických plánov v závislosti od režimu údržby katastrálnej mapy
Autor: Ing. Andrea Ábrahámová
Pracoviště: Katedra geodézie (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
Oponent:Ing. Robert Geisse, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Špecifiká geometrických plánov v závislosti od režimu údržby katastrálnej mapy
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou geometrických plánov v závislosti od režimu údržby katastrálnej mapy. Prvá časť opisuje rozdiely medzi rôznymi katastrálnymi mapami. Druhá časť sa venuje samotnému geometrickému plánu. Okrem jednotlivých častí geometrického plánu a podkladov na spracovanie sú tu popísané aj výmenné formáty, ktoré vyžaduje katastrálny odbor okresného úradu. Na základe meračských prác bol vytvorený geometrický plán v katastrálnom území Nivy. Posledná časť opisuje odlišnosti medzi geometrickými plánmi v číselných a nečíslených katastrálnych územiach.
Klíčová slova:katastrálna mapa, záznam podrobného merania zmien, režim údržby, geometrický plán

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně