Oct 15, 2019   11:14 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Andrea Ábrahámová
Identification number: 62684
University e-mail: andrea.abrahamova [at] stuba.sk
 
1114V00  Applied Mathematics D-APLMA4
FCE D-APLMA4 den [year 2]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
2nd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Processing and analysis of GNSS observations at sites of the National Center For Diagnosing the Earth Surface Deformations in Slovakia
Written by (author): Ing. Andrea Ábrahámová
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomíra Gerhátová, PhD.
Opponent:Ing. Martin Ferianc
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Spracovanie a analýza meraní GNSS na bodoch siete Národného centra na diagnostikovanie deformácií zemského povrchu na území Slovenska
Summary:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá spracovaním a analýzou meraní GNSS na bodoch siete Národného centra na diagnostikovanie deformácií zemského povrchu na území Slovenska. Hlavnou časťou práce je spracovanie meraní siete permanentných staníc GNSS na území Slovenskej republiky s pripojením na vybrané body IGS a EPN v období 2016 - 2017. Vstupnými údajmi do spracovania sú súbory meraní, presné polohy a hodiny družíc, informácie o anténach družíc a prijímačov, atmosférické dáta a koeficienty VMF1. Výsledkom spracovania sú týždenné kombinácie denných riešení GPS a GLONASS. Tieto údaje vstupujú do analýzy časových radov. Spracovanie meraní GNSS sa vykonáva softvérom Bernese.
Key words:softvér Bernese, GNSS, GPS, GLONASS, ITMS, časové rady

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited