Feb 19, 2020   6:07 p.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dušan Horváth, PhD.
Identification number: 62891
University e-mail: dusan.horvath [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Bacigál
Design and implementation of stepper motor control using the Arduino microprocessor module
May 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Boráros
Návrh elektronického vačkového hriadeľa a jeho aplikácia na demonštračnom modeli štvortaktného zážihového motora
June 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Černý, PhD.
Impulzný detektor kovov riadený mikroprocesorom
June 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Černý, PhD.
Návrh a výroba konštrukcie dynamometra
June 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Dzurilla, PhD.
Dávkovač liekov do 20 ml injekčných striekačiek
June 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Michal Dzurilla, PhD.
Obojživelný robot Pluto v1.0
June 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Felčír
Design, manufacture and implementation of a robotic hand using the Arduino microprocessor module
May 2019Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Fiolek
Optimalizácia pohybu ramena manipulátora SG6-UT
June 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Gašparík, PhD.
Návrh a výroba riadiacich jednotiek do osobného automobilu
June 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Gašparík, PhD.
Robot M-Bot-3G ovládaný na diaľku so zabudovanými funkciami
June 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Grosinger, PhD.
Návrh a konštrukcia experimentálneho zariadenia na odhad stavu a parametrov mechanických sústav v reálnom čase
June 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michal Herceg
Implementation of the automated guide vehicle
April 2020Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radoslav Holý
Optimalizácia diferenciálneho pohonu robotického auta Freescale v závislosti od polomeru zakrivenia vodiacej čiary
June 2014Displaying the final thesis
14.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Matúš Hudák
Design and realization of Smart Robot Car V3.0 model control using microprocessor module Arduino and remote control, including control subsystem based on neural networks
May 2020Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Róbert Hustý
Design and realization of CNC milling machine for small series PCB production
May 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Chládek
Návrh modelu lyžiarskeho vleku a jeho riadenia
June 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Janáč
Digitalizácia dráhy robotického auta Freescale pomocou akcelerometra
June 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Mgr. Barbora Jančíová
Design of the control subsystem of a small mobile robot on the Arduino platform for moving in a maze
May 2020Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Jediný
Design of an RFID-based listening system and a database application on the Arduino platform
April 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Kiác
Design and realization of ultrasonic radar using Raspberry Pi microprocessor
May 2018Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Róbert Kulla
Design and implementation of robotic hand control using the Arduino microprocessor module
May 2019Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Lašák
Implementation of intelligent household elements using the Arduino microprocessor module
May 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Lukačovič
Design and realization of the sliding gate control using the Arduino microprocessor module
May 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Mlynár
Design and implementation of an analog module for the PLC using the Arduino microprocessor module
May 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Nipča
Digitalizácia prejdenej dráhy robotického auta FREESCALE pomocou odometrie
June 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jakub Perička
Design and realization of automated wiring model of the house using ATMEL microprocessors - hardware part
May 2020Displaying the final thesis
27.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Radovan Peter
Design and realization of automated wiring model of the house using ATMEL microprocessors - software part
May 2020Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Pitoňák
Riadenie pohybu ramena manipulátora SG6-UT pomocou mikroprocesorového riadiaceho systému
June 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Prekop
Kamerový subsystém robotického auta Freescale
June 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Schneider
Design and implementation of car model management using Arduino microprocessor module and mobile phone
May 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Peter Skuhra
Design and realization of quadcopter control using Arduino microprocessor module
May 2020Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Šuran
Ticket system to support IT company customers
April 2018Displaying the final thesis
33.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ivana Uhlárová
Design and realization of sliding gate control using Arduino microprocessor module, using neural networks
May 2020Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. István Vigh
Návrh a realizácia mikroprocesorom riadeného vyhodnocovacieho systému s bezdrôtovým zberom dát
May 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Maroš Vrábel
Návrh využitia odpadového tepla spaľovacieho motora pomocou peltierových článkov
June 2015Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Zelenka
Návrh lietajúceho robota
June 2012Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martin Žemla
Design and realization of interface between LabView and PLC using the Arduino microprocessor unit
May 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress