6. 4. 2020  3:29 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Dušan Horváth, PhD.
Identifikačné číslo: 62891
Univerzitný e-mail: dusan.horvath [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Návrh kvadroptéry na snímanie prostredia a prenos údajov na PC v reálnom čase
Autor: Ing. Dušan Horváth, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Peter Šolek, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh kvadroptéry na snímanie prostredia a prenos údajov na PC v reálnom čase
Abstrakt:Táto dizertačná práca sa zaoberá digitalizáciou dráhy letu kvadroptéry pomocov modulu GPS, prenosom nameraných údajov do PC pomocou modulov bluetooth alebo XBee, vykreslením dráhy letu a snímaním dráhy pomocou kamery pripevnenej na kvadroptére. Pouţitá kvadroptéra patrí do kategórie hobby kvadroptér. Medzi jej prednosti patrí nosnosť (500 gramov). Kvadroptéra je zhotovená z ľahkých materiálov (hliník, uhlíkové diely). V tejto práci je popísaná základná navigácia robotov a sú v nej príklady pouţitia lietajúcich robotov. Hlavnou témou práce je návrh hardvéru na snímanie súradníc počas letu kvadroptéry pomocou modulu GPS, prenos nameraných údajov do PC a zobrazenie dráhy letu. Popísaný je tu aj spôsob fungovania softvéru, jednotlivých častí hardvéru a ich parametre. V závere práce sa nachádza popis digitaliźacie riadiacich signálov THRO, ELEV, RUDD a AILE z RC a realizácie pristátia kvadroptéry v autonómnom režime.
Kľúčové slová:AD/DA prevodník, mikroprocesor, RC ovládač, kvadroptéra, GPS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene